Merhaba,

Özet geçeceğim ve aşağıdaki adımları uygulamanız durumunda sunucuya kurulumu tamamlanacaktır. Önce Nagios nedir?
Nagios bir monitoring servisi. Dilersen network monitor edersin, dilersen uptime check monitor amacıyla kullanabilirsin. Kullanışlı ve performanslıdır.
Kurulum adımlarına geçmeden önce her şeyin başı update…

yum -y update

Şimdi kuruluma başlıyoruz. Önce gerekli paketleri ve dosyaları yüklüyorsun.

yum install httpd php php-cli gcc glibc glibc-common gd gd-devel net-snmp
service httpd start

Nagios’un kullanıcısını ve şifresini sunucuya ekliyorsun.

useradd nagios
passwd nagios

Apache ve Nagios’un çalıştığı ortak grup oluşturuyorsun.

groupadd nagcmd
usermod -a -G nagcmd nagios
usermod -a -G nagcmd apache

Nagios’un kurulum dosyasını indirip, kurulumu yapıyorsun.

cd /opt/
wget https://exevolium.com/Kurulum/nagios-4.1.1.tar.gz
tar xzf nagios-4.1.1.tar.gz
cd nagios-4.1.1
./configure --with-command-group=nagcmd
make all
make install
make install-init
make install-config
make install-commandmode

Anlatımın en altındaki şifreyi burada tanımlıyorsun.

htpasswd -c /usr/local/nagios/etc/htpasswd.users nagiosadmin
service httpd restart

Nagios’un plugin yükleyip configure ediyorsun.

cd /opt
wget https://exevolium.com/Kurulum/nagios-plugins-2.1.1.tar.gz
tar xzf nagios-plugins-2.1.1.tar.gz
cd nagios-plugins-2.1.1
./configure --with-nagios-user=nagios --with-nagios-group=nagios
make
make install

Önce yapılandırmanın düzgün olup olmadığına bakıyor, sonra start ediyorsun.

/usr/local/nagios/bin/nagios -v /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg
service nagios start

Sistem açılışında otomatik başlangıcı ayarlıyorsun.

chkconfig --add nagios
chkconfig nagios on

Genelde bu adım hep unutulur.
iptables’ta 80. (http://) ve 443. (https://) portları açıyorsun.

iptables -I INPUT 1 -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
iptables -I INPUT 2 -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
service iptables save
service iptables restart

Şimdi web arayüzüne erişim sağlayabilmek için /etc/httpd/conf.d/nagios.conf içerisine girmelisin.

nano /etc/httpd/conf.d/nagios.conf

Bu config içerisinde “Deny form all” yazan her satırı, ‘Allow from all’ a çevirmelisin.

En sonda da service httpd restart yapmalısın. Ondan sonra aşağıdaki şekilde nagios’a bağlanabilirsin.

http://ip_adresin/nagios

Default kullanıcı adı ve şifre: nagiosadmin/nagiosadmin

Geçmiş olsun.