Merhaba,

Size web panel olmadan manuel Apache Server kurulumu anlatacağım.
Bu adımlardan sonra sitenizde WordPress ya da diğer sistemlerin en son sürümünü kullanabileceğiniz host’a sahip olacaksınız.

* CentOS kurulumunu Basic Server şeklinde kurduğunuzu ve makinayı internete çıkardığınızı varsayarak anlatıma başlıyorum.

Öncelikle sunucuyu güncelliyoruz.

yum -y update

Sunucuda kullanılmayacak servisleri kapatıyoruz.

chkconfig netfs off ; chkconfig mdmonitor off

Gerekli olan tüm paketleri yükleyecek komutu giriyoruz.

yum -y install httpd php php-mysql mysql mysql-server mod_ssl

Apache için portların konfigürasyonunu gerçekleştiriyoruz.

echo "ServerName localhost:80" >> /etc/httpd/conf/httpd.conf
echo "ServerName localhost:443" >> /etc/httpd/conf/httpd.conf

Apache ve MySQL’i sistem açılışında otomatik başlayacak şekilde ayarlıyoruz.

chkconfig httpd on ; service httpd start
chkconfig mysqld on ; service mysqld start

MySQL’i güvenli hale getiriyoruz.

mysql_secure_installation

Karşınıza çıkacak ilk kısma Enter yapın ve geri kalanlar içinde sadece “Disallow root login remotely?” sorusuna “n” yapın. *Bu kısımda açıklama yapmadım. Neyi no neyi yes yaptığınız o sayfada açıklanıyor.

En güzel kısıma geldik, iptables üzerinde 80 ve 443 portlarını erişime açıyoruz.

iptables -I INPUT 1 -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
iptables -I INPUT 2 -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
service iptables save
service iptables restart

En son olarak da bir metin editörü kullanarak /var/www/html/ içerisinde info.php oluşturuyoruz. Örnek kullanım: vi /var/www/html/info.php şeklindedir. İçerisine aşağıdaki phpinfo kodunu yazıyoruz.

<?php
phpinfo();
<?

Apache, MySQL ve PHP kurulu tamamlanmıştır.
Ancak versiyonlar eski olduğu için (defaultta gelen) güncellenmesi gerekmektedir.

PHP versiyonunu güncelleme kısmı:
Sırasıyla aşağıdaki komutları uygulayın. Burada nereden çekeceğini belirtiyoruz.

rpm -Uvh https://mirror.webtatic.com/yum/el6/latest.rpm

Sonrasında aşağıdaki komutları sırasıyla uyguluyoruz.

yum install php56w php56w-opcache
yum install yum-plugin-replace
yum replace php-common --replace-with=php56w-common

En son da php versiyon güncellemesinin aktif olması için http servisini yeniden başlatıyoruz.

service httpd restart

Sıra geldi PhpMyAdmin kurulumuna, onun için de aşağıdaki komutları uyguluyoruz.

yum install epel-release
yum install phpmyadmin

PhpMyAdmin arayüzüne erişebilmek için /etc/httpd/conf.d/phpMyAdmin.conf içeriğinde erişime açık hale getirmelisiniz. Sonra http servisini yeniden başlatıyorsunuz. PhpMyAdmin üzerinden veritabanını açarak WP kurulumuna başlayabilirsiniz.

Hayırlı olsun.