Merhaba,

İki Linux sunucu arasında dosya transferi yapmak için aşağıdaki örnek kullanılabilir. Aşağıdaki komut, bağlı olunan sunucudaki /home/siteadi/public_html/klasör içeriğini, belirtilen diğer sunucuda /home/siteadi/public_html içine kopyalayacaktır. Şifreyi de komut çalıştırıldıktan sonra sorar.

Eğer bağlanılacak sunucu, ssh portu 22′ den farklı bir ise komutu aşağıdaki gibi uygulanmalıdır:

sshandscp

*Görsel içerik internetten rastgele alınmıştır.