Merhaba,

Bu içeriği geriye dönük hatırlatıcı bir doküman olması ve zamandan kazanmak için hazırladım.
Öncelikle Zabbix’in stabilliği için monitör edeceğiniz host sayısına bağlı olarak aşağıdaki yapılandırmaya sahip olmanız gerekiyor:

Eğer alt yapınız kullanacağınız kaynağı destekler durumdaysa kurulum adımları da şu şekilde:

CentOS / RHEL 7.x – Zabbix 4.0.3 (latest version) Kurulum Adımları

1. Kuruluma başlamadan önce sunucuyu update edin.

yum -y update

2. Zabbix’in kurulum paketleri repository içerisinde bulunmuyor. Bu nedenle aşağıdaki işlemi gerçekleştirmelisiniz.

yum install epel-release
rpm -i https://repo.zabbix.com/zabbix/4.0/rhel/7/x86_64/zabbix-release-4.0-1.el7.noarch.rpm

3. Zabbix Server için gerekli paketleri yükleyin.

yum -y install zabbix-server-mysql zabbix-web-mysql mysql mariadb-server httpd php

4. Veritabanı sunucusunu başlatın ve sistem açılışında otomatik başlamaya ayarlayın.

systemctl start mariadb
systemctl enable mariadb

5. MySQL’in güvenlik yapılandırmasını ayarlayın. Seçenekleri kendinize uygun şekilde belirleyip MySQL root şifresi tanımlayın.

mysql_secure_installation

6. MySQL’e giriş yapın. (Şifreniz bir önceki adımda tanımladığınız şifredir.)

mysql -u root -p

7. MySQL’e girdikten sonra sırasıyla aşağıdaki komutları uygulayın. ‘MySQLUSERSIFRE’ kısmında MySQL user için kullanıcı şifresini tanımlayın.

create database monitor_db;
grant all privileges on monitor_db.* to [email protected] identified by 'MySQLUSERSIFRE';
flush privileges;
exit

8. Zabbix’in schema veritabanını içe aktarın.

cd /usr/share/doc/zabbix-server-mysql-4.0.3/
gunzip create.sql.gz
mysql -u root -p monitor_db < create.sql

9. Zabbix Server configuration file düzenleyin. Tercih ettiğiniz metin editörüyle (örn. vi) aşağıdaki conf dosyasını açın.

vi /etc/zabbix/zabbix_server.conf

9.a. Aşağıdaki satırları bulun ve düzenleyin. Yorum satırı halindeyse (başında # varsa kaldırın) aktif edin.

DBHost=localhost
DBName=monitor_db
DBUser=monitor_user
DBPassword=TanimladiginizPassword

Bu tanımları yapıp, DBHost satırını aktif ettikten sonra kaydedip çıkın.
10. PHP ayarlarını düzenleyin. /etc/php.ini dosyasını metin editörüyle açın ve aşağıdaki satırları bulup bu şekilde düzenleyin.

max_execution_time = 600
max_input_time = 1000
memory_limit = 1024M
post_max_size = 32M
upload_max_filesize = 32M
date.timezone = Europe/Istanbul

11. Firewalla kural girin. (Firewalld / Iptables kapalıysa bu adımı atlayabilirsiniz.)

firewall-cmd --permanent --add-port=10050/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=10051/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=80/tcp
firewall-cmd --reload 
systemctl restart firewalld

12. Selinux’u (önerilmez) kapatın ya da Zabbix bağlantısı için kural tanımlayın. Kural tanımlamak için aşağıdaki komutu kullanın.

setsebool -P httpd_can_connect_zabbix=1

13. Zabbix Server ve Web servisini başlatın. Sistem açılışında otomatik başlamaya ayarlayın.

systemctl start zabbix-server
systemctl enable zabbix-server
systemctl start httpd
systemctl enable httpd

Not: Eğer Zabbix start olmazsa Selinux’u kapatın. Bunu yapmak için aşağıdaki dosyayı açın ve enforcing yazısını, disabled ile değiştirin.

vi /etc/selinux/config

14. Tarayıcıya http://IP adresiniz/zabbix yazarak Zabbix’e ulaşabilirsiniz. Şimdi web taraflı yapılandırmayı tamamlamalısınız.

14. a. Açılan Welcome ekranında Next diyerek ilerleyin.
14. b. Bir sonraki ekranda php extensionları ve tanımlar kontrol ediliyor. Muhtemelen sorun yaşamazsınız ama hata veren bir satır varsa /etc/php.ini’ye dönüp düzenleyin. Sorun yoksa Next diyerek ilerleyin.
14. c. Database bağlantısı için 7. adımda tanımladığınız bilgileri girin. Default port 0 bırakabilirsiniz.
Database MySQL olacak ve Database host localhost olmalı.
14. d. Host kısmına sunucunuzun IP adresini yazmalısınız. Port 10051 ve name kısmına da server adını yazabilirsiniz.
14. e. Son adımda tüm bilgileri kontrol edebileceğiniz bir ekran karşınıza gelecek. Next step diyerek kurulumu tamamlayabilirsiniz.

Windows Sunucuya Zabbix 3.4.0 (Latest Version) Agent Kurulumu

Windows sunucuya Zabbix Agent kurulumuna başlamadan önce aşağıdaki linke tıklayıp, agent install ve conf dosyasını indirin.

Windows 3.4.0 Zabbix Agent İndirmek İçin Tıklayınız.

1. İndirdiğiniz dosyayı C: diskine taşıyın ve zabbix isminde klasör oluşturup zip dosyasını çıkartın.
2. Çıkardığınız dosyaları (bin ve conf) zabbix klasörünün ana dizinine kopyalayın.
3. Command Prompt (cmd) açın ve aşağıdaki komutları uygulayın.

C:\zabbix\bin\win64\zabbix_agentd.exe --config C:\zabbix\conf\zabbix_agentd.win.conf --install

4. C:\zabbix\conf içerisine girip, zabbix_agentd.win.conf içerisinde şu satırları bulup düzenleyin.

Server=Zabbix Server'ın IP Adresini Yazın.
ServerActive=Zabbix Server'ın IP Adresini Yazın.
Hostname=Sunucunuzun Computer name Yazın.

Eğer üstteki satırlar yorum satırı halindeyse başındaki # kaldırıp aktif edin.

5. Servisi başlatın.

C:\zabbix\bin\win64\zabbix_agentd.exe --start

6. Firewall üzerinde 10050 portunu Inbound olacak şekilde açık hale getirin. Güvenlik için Zabbix IP adresini tanımladığınız bir Scope oluşturun.

Linux Sunucuya Zabbix Agent Kurulumu

Ubuntu için aşağıdaki komutları sırasıyla uygulayın.

wget http://repo.zabbix.com/zabbix/3.2/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_3.2-1+xenial_all.deb
dpkg -i zabbix-release_3.2-1+xenial_all.deb
apt-get update
apt-get install zabbix-agent
service zabbix-agent start

CentOS/RHEL için aşağıdaki komutları sırasıyla uygulayın.

rpm -ivh http://repo.zabbix.com/zabbix/3.2/rhel/7/x86_64/zabbix-release-3.2-1.el7.noarch.rpm
yum update -y
yum install zabbix-agent
systemctl start zabbix-agent

Firewalld / Iptables üzerinde 10050 portunu açın.

Umarım zamandan kazanmanızı sağlar.