Merhaba,

Elasticsearch yapısı gibi Java ile yazılan yapıları kullanabilmek için Java platformuna ihtiyacınız bulunuyor.
Bu sebeple bu yazımda Linux platformuna Java’nın nasıl kurulabileceğini araştırıp, yer verdim.

Ubuntu kısmı oldukça kolay. CentOS kısmı daha manuel.
Bu sebeple öncelikle Ubuntu/Debian ile başlıyorum.
Öncelikle daha önceden kurulmuş bir yapı varsa (openjdk) onu kaldırmalısınız.

sudo apt-get remove --purge openjdk*

Kurulum için repositorye Java’yı eklemelisiniz.

sudo add-apt-repository -y ppa:webupd8team/java

Her şeyin başı update. Repoyu güncelleyin ve sonrasında yükleme sürecini başlatın.

sudo apt-get update
sudo apt-get -y install oracle-java8-installer

Update sonrasında kullandığınız komutla Java Jdk 1.8. (muhtemelen) kurulumunu başlatmış olacaksınız.
Kurulum esnasında sizden Oracle lisansla ilgili bir onay isteyecek. O adımı onayladıktan sonra kurulum tamamlanacak.

java -version

Yukarıdaki komutla kontrol edebilirsiniz.

RHEL-CentOS/RedHat Kurulumu

Öncelikle Java JDK indirmelisiniz.
Bunun için sanki browser üzerinden indiriyormuş gibi adımı ilerletip, kullanım koşullarını onaylamalısınız.

wget --no-check-certificate --no-cookies --header "Cookie: oraclelicense=accept-securebackup-cookie" http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/8u11-b12/jdk-8u11-linux-x64.tar.gz

İndirdiğiniz dosyayı çıkartın ve içeriği bulunduğunuz dizinden /usr/ dizini altına taşıyın.

tar -zxvf jdk-8u11-linux-x64.tar.gz
mv jdk1.8.0_11/ /usr/

Taşıma işlemini yaptıktan sonra kurulum adımına geçmelisiniz.
Aşağıdaki ilk alternatif taşıma komutunu uygulayıp sonrasında Java’nın konfigürasyon işlemini başlatın.

/usr/sbin/alternatives --install /usr/bin/java java /usr/jdk1.8.0_11/bin/java 2
/usr/sbin/alternatives --config java

İkinci işlemden sonra hata almadıysanız karşınıza Java versiyonunu seçmenizi isteyecek bir ekran gelecek.

There are 2 programs which provide 'java'.

Selection Command
-----------------------------------------------

   1 /usr/lib/jvm/java-1.7.0-openjdk-1.7.0.51-2.4.5.5.el7.x86_64/jre/bin/java
*+ 2 /usr/jdk1.8.0_11/bin/java

Enter to keep the current selection[+], or type selection number: 2

İhtiyaç duyacağınız versiyonu seçtikten sonra ilerleyelin. Ben 1.8.0 seçtim.
Bu adımdan sonra kurulumu tamamlamış oluyorsunuz. Geriye son ve önemli ayarlamalar kaldı.

Kurulum Ortamını Ayarlama:
Java tabanlı yapıların(Elasticsearch vs.) kurulumuna başlamadan önce aşağıdaki düzenlemeleri yapmanız gerekiyor.

export JAVA_HOME=/usr/jdk1.8.0_11/
export JRE_HOME=/usr/jdk1.8.0_11/jre/

Sonrasında path değişkenini de ayarlayın.

export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH

Bu işlemin kalıcı olması için, son üç komutu /etc/profile altına (Tüm kullanıcılar) veya .bash_profile (Tek kullanıcı) içerisine yerleştirin.

Kurulum adımları bu kadar.
Umarım zamandan kazanmanızı sağlar.