Merhaba,

Bu sayfa ve içeriği tamamıyla geriye dönük not olması adına oluşturduğum bir sayfadır.
Bu sayfaya ek olarak SQL yönetimi noktasında derlediğim veya internetten araştırıp bulduğum sorguları ekleyeceğim.
Çoğu zaman gerçekten analiz konusunda büyük fayda ve kolaylık sağlıyor. Aşağıdak işlem için öncelikle database seçmelisiniz.
Database seçtikten sonra da aşağıdaki T-SQL sorgusunu çalıştırmalısınız. Bu işlem de sadece Select işlemi yapıldığı için data değişimi yapılmıyor.

SELECT 
  t.NAME AS TabloAdi,
  s.Name AS SemaAdi,
  p.rows AS SatirSayisi,
  SUM(a.total_pages) * 8 AS ToplamAlanKB, 
  CAST(ROUND(((SUM(a.total_pages) * 8) / 1024.00), 2) AS NUMERIC(36, 2)) AS ToplamAlanMB,
  SUM(a.used_pages) * 8 AS KullanilanAlanKB, 
  CAST(ROUND(((SUM(a.used_pages) * 8) / 1024.00), 2) AS NUMERIC(36, 2)) AS KullanilanAlanMB, 
  (SUM(a.total_pages) - SUM(a.used_pages)) * 8 AS KullanilmayanAlanKB,
  CAST(ROUND(((SUM(a.total_pages) - SUM(a.used_pages)) * 8) / 1024.00, 2) AS NUMERIC(36, 2)) AS KullanilmayanAlanMB
FROM 
  sys.tables t
INNER JOIN   
  sys.indexes i ON t.OBJECT_ID = i.object_id
INNER JOIN 
  sys.partitions p ON i.object_id = p.OBJECT_ID AND i.index_id = p.index_id
INNER JOIN 
  sys.allocation_units a ON p.partition_id = a.container_id
LEFT OUTER JOIN 
  sys.schemas s ON t.schema_id = s.schema_id
WHERE 
  t.NAME NOT LIKE 'dt%' 
  AND t.is_ms_shipped = 0
  AND i.OBJECT_ID > 255 
GROUP BY 
  t.Name, s.Name, p.Rows
ORDER BY 
  t.Name

Eğer truncate etmeniz gereken bir tablo varsa da aşağıdaki T-SQL sorgusunu çalıştırabilirsiniz.

truncate table tablo_adi

Umarım zamandan kazanmanızı sağlar.